Comunicat de presă – Lansarea proiectului „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 123 „Calitate în serviciile de ocupare”, Axa prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/123/4.1/S/132142.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională  Adulţilor Braşov, Centrul Regional de Formare Profesională  Adulţilor Teleorman, Centrul Regional de Formare Profesională  Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională  Adulţilor Cluj, Social Com SRL, Insoft Development&Consulting, Asociaţia Tinerii Manageri şi Innovatione Terziario S.C.A.R.L. – Iter Italia.Valoarea totală a proiectului este de 9.756.547,80 lei, din care 7.317.410,00 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată.