Concurs ocupare post vacant – Rezultate finale

Post vacant – Inspector de specialitate, grad IA, Compartimentul “Achizitii publice si Administrativ”


5. Rezultate finale

Centralizator privind rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant:
Centralizator rezultate finale

Nr.crt Numele candidatului Functia contractuala Grad Rezultatul probei scrise (punctaj) Rezultatul interviului (punctaj) Total punctaj Admis/Respins
1. Nr.235/13.02.2023 Inspector specialitate IA 10 10 10 Admis

Proces Verbal – rezultate finale concurs ocupare post vacant:
Proces Verbal Rezultate finale


4. Rezultate interviu

Centralizator privind rezultatele interviului pentru ocuparea postului vacant:
Centralizator proba interviu

Nr.crt Numele candidatului Functia contractuala Grad Rezultatul interviului (punctaj) Admis/Respins
1. Nr.235/13.02.2023 Inspector specialitate IA 10 Admis

Proces Verbal incheiat in urma interviului pentru ocuparea postului vacant:
Proces Verbal interviu


3. Rezultate proba scrisa

Centralizator privind rezultatele la proba scrisa a concursului de ocuparea a postului vacant:

Nr.crt Numele candidatului Functia contractuala Grad Rezultatul probei scrise (punctaj) Admis/Respins
1. Nr.235/13.02.2023 Inspector specialitate IA 10,00 Admis
Centralizator proba scrisa

Proces Verbal incheiat in urma probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant:
Proces Verbal proba scrisa


2. Proces Verbal de selectie dosare de inscriere si Centralizator selectie dosare de inscriere

Centralizator privind selectia doasarelor in vederea participarii la concursul de ocuparea a postului vacant:
Centralizator selectie dosare

Proces Verbal de selectie a dosarelor pentru concursul de ocupare a postului vacant:
Proces Verbal de selectie dosare


1. Anunt post vacant

CRFPA Teleorman, scoate la concurs, la sediul institutiei, un post contractual de executie – Inspector de specialitate, grad IA, gradatia 5 – in compartimentul “Achizitii publice si Administrativ”. Contractul va fi pe perioada nedeterminata, norma intreaga – 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Detalii despre modul de desfasurare a concursului