Comunicarea cu publicul in contextul COVID-19

Incepand cu data de 10 iulie 2020, comunicarea electronica va fi principalul mijloc de comunicare cu publicul – (Cf. ORDIN Nr. 1134 /09.07.2020 MMPS)

A. Pentru inscrierea la cursuri se vor completa si semna urmatoarele formulare si se vor trimite prin e-mail la adresa: crfpatr.office@gmail.com.
Cerere inscriere;
Declaratie Non COVID-19;
Formular consimtamant;

B. Ridicarea certificatelor de calificare/absolvire se face doar cu progamare prin trimiterea unui e-mail la adreasa: crpfatr.office@gmail.com