Comunicat de presa pentru cetatenii ucrainieni

Anunt platforma anofm.gov.ro

Comunicat – indicatorul social de referinta


 Reluarea activitatilor de formare

12.03.2020 – 31.03.2020 – Depunere documente online

12.03.2020 – 31.03.2020 – Suspendare activitati de formare si eliberare certificate

Concurs ocupare post vacant Consilier IA (27.05.2019 – 28.05.2019)

Rezultatele concursului

Detalii si Bibliografie

Anunturi recuperare creante

Anunt recuperare creante datorate Bugetului Asigurarilor de Somaj – 14.11.2018

Anunt recuperare creante datorate Bugetului Asigurarilor de Somaj – 29.01.2018

Anunt Recuperare creante datorate Bugetului Asigurarilor de Somaj- 8.12.2017

Anunt recuperare creante datorate Bugetului Asigurarilor de Somaj – 16.10.2017

Anunt recuperare creante datorate Bugetului Asigurarilor de Somaj – 24.02.2017

Concurs ocupare post – Rezultate contestatie 18.12.2013

Contestatia cu nr. 12657/17.1.2013, depusa de candidata Carmen Burtan, a fost respinsa (Raspunsul la contestatie 12679/18.1.2013)

Concurs ocupare post – Rezultate concurs 17.12.2013

Rezultatele interviului la concursul de ocupare a postului temporar vacant – INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD IA sunt:
1. Rusu Mona Cristina – 10 (zece)
2. Burtan Carmen – 10 (zece)

Concurs ocupare post – Rezultate concurs 16.12.2013

Rezultatele probei scrise a concursului de ocupare a postului temporar vacant – INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD IA sunt:
1. Rusu Mona Cristina – 10 (zece)
2. Burtan Carmen – 8,50 (opt 50%)

Contestatiile se pot depune in termen 48 ore de la data afisarii acestor rezultate, la secretariatul comisiei de concurs.

Concurs ocupare post – persoane inscrise la concurs

Persoanele inscrise la concursul de ocupare a postului temporar vacant – INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD IA sunt:

1. Rusu Mona Cristina
2. Burtan Carmen

Concurs ocupare post

Centrul  Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman, cu sediul in str. Taberei nr. 2, mun. Turnu – Magurele, organizeaza concurs  pentru ocuparea  postului  temporar  vacant –  INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD IA.

Concursul va consta in doua probe, dupa cum urmeaza:

 1. In data de 16.12.2013,  ora 12°° – proba scrisa (obligatorie pentru sustinerea interviului)
 2. In data de 17.12.2013,  ora 12°°  – interviul.

Conditiile specifice de participare la concurs sunt urmatoarele:

 1. Vechime in  specialitate – minim 5 ani.
 2. Studii superioare de lunga durata.
 3. Cunostinte de operare PC
 4. Certificat formator

In vederea participarii la concurs,  candidatii vor depune la secretariatul comisiei de  concurs –  Compartimentul Resurse Umane  – CRFPA, un dosar de concurs , care va contine in mod obligatoriu urmatoarele:

 1. Copia actului de identitate;
 2. Copiile actelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 3. Formularul de inscriere – va fi pus la dispozitie de catre secretariatul comisiei de concurs;
 4. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz in specialitate;
 5. Cazierul judiciar;
 6. Adeverinta care sa ateste  starea de sanatate corespunzatoare;

Copiile de pe actele prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale, pentru a se certifica conformitatea cu originalul.

Depunerea dosarelor se va face pana la data de 05.12.2013, ora 16°°,  la sediul CRFPA Teleormanla Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografia si alte informatii se pot obtine la CRFPA,  la  secretariatul comisiei de concurs – Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon 0247- 417291.

Conducerea CRFPA TELEORMAN,

Bibliografie Concurs  – INSPECTOR   DE   SPECIALITATE  IA

Data de 16 si 17  decembrie 2013

1. Legea 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare.

2. H.G. 377/2002   Proceduri privind accesul la  masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca,  modalitati de finantare si instructiunile de implementare a acestora cu modificarile si completarile ulterioare.

3. H.G.174/2002. Norme metodologice de aplicare a  Legii76 privind sistemul  asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind Formarea Profesionala a Adultilor republicata cu modificarile  si completarile ulterioare, in M.O. nr.711 din 30 septembrie 2002.

5. Legea 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.129/2000 pivind Formarea Profesionala a Adultilor.

6. Ordinul 501/5253/2003  al Ministrului Muncii Solidariattii Sociale si  Familiei   si  Ministrului Educatiei  Cercetarii  si Tineretului pentru    aprobarea    Metodologiei  Certificarii formarii profesionale  a  adultilor  cu modificarile si completarile ulterioare.

7. H.G. 522/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000  privind formarea profesionala a adultilor cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Legea  53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . ( Codul Muncii)

9. ORDIN Nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale –

CONDUCEREA ,

11 August 2010

Rezultatele concursului organizat in data de 9.08.2010
pentru ocuparea celor 2 posturi vacante din cadrul Serviciului de formare profesionala din CRFPA Teleorman.