Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual al CRFPA Teleorman

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala


Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie 2016-2020


Raport privind activitatea de consiliere etica in 2019

 

Proces verbal constatare bunuri primite cu titlul gratuit-2018

Inventar masuri de transparenta -2018

Analiza incidentelor de integritate -2018

Organizarea și funcționalitatea activităţii de prevenire şi combatere a fraudelor şi corupţiei.- AN 2016-2018

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIE ŞI INDICATORII DE EVALUARE

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul CRFPA TELEORMAN

Codul de conduita – CRFPA Teleorman

Modul de implementare a Standardului 1 – Etică și integritate

RAPORT
privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul CRFPA TELEORMAN
2016-2018

Raportul privind incidentele de integritate – 2017

Inventarul masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei – 2017