DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru achiziţia publică de Imprimate si produse conexe   în cadrul proiectului “Sa devenim Competitivi pe piata muncii !” finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin procedura CERERE DE OFERTA conform prevederilor OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, organizată de Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman

Data limita de depunere a ofertelor 10.09.2010