Programul anual al achizitiilor publice – 2024

Strategia anuala a achizitiilor publice – 2024

 

Centralizatorul achizitiilor publice cu valoarea mai mare de 500 euro – in anul 2022

Programul anual al achizitiilor publice – 2023

Strategia anuala a achizitiilor publice – 2023

 

Programul anual al achizitiilor publice – 2022 (30.06.2022)

Strategia anuala a achizitiilor publice – 2022

Programul anual al achizitiilor publice – 2022

 

Strategia anuala a achizitiilor publice – 2021

Programul anual al achizitiilor publice – 2021

 

Planul anual al achizitiilor publice in anul 2020

Programul anual al achizitiilor publice in anul 2020

Strategia anuala a achizitiilor publice – 2020

 

Planul anual al achizitiilor publice in anul 2019 – buget

Planul anual al achizitiilor publice in anul 2019

Strategia anuala a achizitiilor publice – 2019

Planul anual al achizitiilor publice in anul 2018

Strategia atribuire contracte formare profesionala – 2018

Centralizatorul achizitiilor publice – la 30.06.2018

Planul anual al achizitiilor publice in anul 2016

Situatia achizitiilor contractate de CRFPA Teleorman in anul 2016


In  România ca de altfel in toate  celelalte ţãri  care au aderat la Uniunea Europeana,  necesitatea adoptarii unor masuri pentru perfectionarea  si flexibilizarea  sistemului achizitiilor publice cat  si a cheltuirii eficiente fondurilor publice, inclusiv  a fondurilor  comunitare Uniunii Europene, CRFPA Teleorman aplica legislatia in vigoare priviind atribuirea contractelor de achiziei publica tinand seama de principiile care guverneaza sistemul achizitiilor publice:

  1. Nediscriminarea
  2. Tratamentul egal
  3. Recunoasterea reciproca
  4. Transparenta
  5. Proportionalitatea
  6. Eficienta utilizarii fondurilor
  7. Asumarea raspunderii.