Sa devenim competitivi pe  piata muncii

POSDRU/80/2.3/S/50271

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea capitalului uman al întreprinderilor prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a angajaţilor în concordanţă cu schimbările survenite pe piaţa muncii ca urmare a fenomenului de globalizare şi a crizei economice mondiale.

Obiective specifice – Calificarea sau recalificarea a 900 angajaţi în regiunile de dezvoltare SUD MUNTENIA, SUD-EST, SUD-VEST OLTENIA, BUCUREŞTI-ILFOV şi CENTRU în vederea obţinerii unei calificări complete prin organizarea de cursuri de formare profesională validate prin certificate de calificare;
Dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile şi incluzive prin creşterea gradului de participare la programele de formare profesională ale angajaţilor;

  • Calificarea sau recalificarea angajaţilor in meserii care vizează sectoare viabile;
  • Promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul angajaţilor şi angajatorilor prin campanii de conştientizare a nevoii de formare profesională continuă;
  • Dobândirea unei calificari iniţiale superioare sau recalificări;
  • Promovarea flexibilităţii funcţionale (adaptarea sarcinilor angajaţilor la nevoile companiei şi invers);
  • Printre rezultatele care vor fi obţinute in urma implementării proiectului “Să devenim competitivi pe piaţa muncii!” se numără: – 900 angajaţi certificaţi; – 810 absolvenţi certificaţi; – 300 femei participante la formarea profesională continuă.

Interviu Radio Sud – activitate workshop “Schimb de bune practici cu privire la oportunitatile de formare profesionala a personalului angajat”