Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 24 de ani de activitateAstăzi, 10 decembrie 2022, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aniversează 24 de ani de activitate. În acest timp instituția noastră a fost alături atât de oamenii care au trecut prin momente dificile ale parcursului profesional și de tinerii aflați la începutul carierei, cât și de angajatori pentru a-i sprijini în eforturile lor de a găsi “omul potrivit la locul potrivit”.

În primăvara acestui an, când am fost numit în funcția de președinte al ANOFM, m-am alăturat unei echipe energice, implicată în multiple activități și cu mari responsabilități în domeniul acordării de servicii destinate pieței muncii. Împreună am gestionat criza refugiaților din Ucraina și, nu în ultimul rând, am atras fonduri europene destinate susținerii măsurilor de stimulare a ocupării șomerilor.

2022 a fost un an care ne-a adus în față noi provocări. Pe lângă acordarea măsurilor destinate limitării în plan economic a efectelor pandemiei, ne-am mobilizat exemplar pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni în vederea integrării pe integrării pe piața muncii din România.

Menționez că valoarea totală a sumelor acordate pentru măsurile de limitare a efectelor pandemiei asupra mediului economic, derulate de Serviciul Public de Ocupare, se ridică la peste 1,7 miliarde euro, de aceste măsuri beneficiind peste 1,3 milioane de persoane. Astfel, am reușit salvarea unui număr important de locuri de muncă, rata șomajului menținându-se la un nivel redus, iar angajatorii și-au putut relua rapid activitatea imediat ce restricțiile impuse de pandemie au fost eliminate.

De asemenea, ANOFM a continuat să acorde atenție deosebită ocupării persoanelor ce întâmpină dificultăți de integrare pe piața muncii, precum tineri NEET, șomeri de lungă durată, persoane peste 45 de ani, persoane cu dizabilități.

De altfel, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2022, au fost ocupate pe piața muncii aproximativ 180.000 de persoane, reprezentând peste 43% din circa 410.000 de persoane care au beneficiat de serviciile oferite de ANOFM. Aproape 50% dintre persoanele care și-au găsit un loc de muncă fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile, instituția noastră contribuind decisiv la realizarea acestui deziderat.

Totodată, prin dezvoltarea unei colaborări foarte bune cu angajatorii, inclusiv prin încheierea a aproximativ 40.000 de convenții pentru subvenționarea locurilor de muncă, am reușit îmbunătățirea șanselor de angajare a șomerilor din diferite categorii vulnerabile.

Dat fiind faptul că în acest an ANOFM a reluat organizarea burselor locurilor de muncă la nivel național, Bursa generală a locurilor de muncă, precum și Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, am oferit celor interesați oportunități sporite în a-și găsi locul de muncă dorit.

În calitate de organism esențial pe piața muncii, instituția noastră a contractat aproximativ 1,2 miliarde euro din Fondul Social European, destinați susținerii clienților (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori), dar și creșterii calității serviciilor dedicate acestora.

În prezent acordăm o atenție deosebită realizării obiectivelor propuse prin proiectele de dezvoltare instituțională stabilite prin Strategia ANOFM și care sunt condiționalități favorizante pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2021 – 2027 al Uniunii Europene: Relația SPO cu angajatorii – eSPOR, Managementul de caz – Proces de incluziune pe piața muncii și ReCONECT – Adaptare la schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației. Obiectivele celor 3 proiecte sunt complementare cu cele stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) și vor fi continuate și dezvoltate cu finanțare din Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO).

Prin implicarea activă în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, ANOFM și-a câștigat o poziție importantă în rândul celor mai mari beneficiari ai Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 din România, fapt ce a determinat Comisia Europeană să-i atribuie un rol similar și în programarea viitoare, în POEO 2021 – 2027.

Aprecierea venită din partea Comisiei Europene, care monitorizează parcursul instituțional al ANOFM, finanțarea pe care o vom obține atât în cadrul POEO, cât și prin PNNR, dar și experiența vastă în implementarea proiectelor, ne motivează să gândim o perspectivă ambițioasă care să ne asigure un loc important în rândul Serviciilor Publice de Ocupare din Europa.

Vreau să asigur beneficiarii serviciilor noastre că echipa ANOFM va fi în permanență la dispoziția lor pentru a oferi servicii de calitate, conform necesităților pieței muncii din România.

Cu acest prilej aniversar, împlinirea a 24 de ani de la înființarea instituției, mulțumesc colegilor pentru efortul depus în acest an intens, membrilor Consiliului de Administrație al ANOFM, tuturor partenerilor și colaboratorilor, clienților noștri pentru sprijinul și încrederea acordate. Totodată, îmi exprim aprecierea pentru interesul reprezentanților mass-media și al societății civile pentru activitatea noastră și pentru informarea corectă a opiniei publice. Atât eu, cât și întreaga echipă ANOFM ne dorim să fiți alături de noi în continuare pentru a putea face față tuturor provocărilor.

Modernizarea și reformarea instituţiei prin digitalizare, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noştri la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitarea accesului acestora la informaţie vor continua să fie priorităţi ale ANOFM şi ale structurilor sale teritoriale.

Pornim cu încredere în noul an, gândindu-ne la rezultatele concrete ale muncii noastre, care se regăsesc, dincolo de rapoarte și analize, în calitatea vieții profesionale a oamenilor.

În încheiere, vă doresc Sărbători Fericite și un An Nou plin de împliniri, sănătate și bucurii alături de cei dragi.

LA MULȚI ANI!
Florin Cotoșman, Președintele ANOFM


 

10 Decembrie este o zi deosebit de importantă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, zi în care aniversăm 21 de ani de activitate. În această perioadă instituţia noastră s-a transformat, a evoluat şi a acumulat o experienţă bogată, deosebit de important în acest proces fiind sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi schimbul de bune practici cu instituţiile similare din statele membre UE.

ANOFM funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi are rolul de a pune în aplicare politicile şi strategiile guvernamentale privind ocuparea forţei de muncă, punând accent pe îndeplinirea obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă prin diminuarea şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor, dar şi a altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. Demn de menţionat este faptul că în acest an rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 71,6%, depășind ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 1,6 puncte procentuale.

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020, ANOFM are în derulare proiecte non-competitive finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în valoare totală de peste 600 de milioane de euro, proiecte în care sunt implicate toate agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă. Acestea au drept scop creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii, sporirea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile (tineri, șomeri de lungă, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități etc), acordarea de facilități angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul șomerilor.

Implicarea și activitatea tuturor stau la baza acestei instituții, constituind în viitor garanția esențială a capacității de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale

Cu aceste gânduri, doresc să mulţumesc angajaţilor Serviciului Public de Ocupare, membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, colaboratorilor noştri pentru sprijinul acordat în îndeplinirea obiectivelor instituţiei noastre. În egală măsură subliniez deosebita importanță a reprezentanţilor mass-media și a societății civile pentru interesul permanent arătat activității noastre, în vederea informării corecte a opiniei publice.

Marcel Dumitru Miclău
p.Preşedinte ANOFM
Secretar General


 

Mesajul Preşedintelui ANOFM cu ocazia aniversării a 19 ani de activitate

 

10 Decembrie este o zi deosebit de importantă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, zi în care aniversăm 19 ani de activitate.

Sunt 19 ani în care instituţia noastră s-a transformat, a evoluat şi a acumulat o experienţă bogată, deosebit de important în acest proces fiind sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi schimbul de bune practici cu instituţiile similare din state membre UE.

De-a lungul timpului, ANOFM a schimbat abordarea problematicilor pieţei forţei de muncă transformându-se dintr-o instituție care se ocupa cu plata drepturilor bănești ale șomerilor, într-un furnizor de servicii ce au drept scop facilitarea accesului pe piața forței de muncă a unui număr cât mai mare de persoane. Pentru a veni în sprijinul clienților noștri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, au fost incluse noi modalități de relaționare prin simplificarea diferitelor proceduri de înregistrare, de obținere a stimulentelor financiare și a subvențiilor. Modernizarea instituţiei, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noştri la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitarea accesului acestora la informaţie au continuat şi în acest an, prin implicarea instituţiei noastre în proiectarea viitoarelor acţiuni ce vor beneficia în anii următori de finanţare europeană.

Am acordat o deosebită atenţie îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă (prin diminuarea şomajului, în special a şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor şi al altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii). Demn de menţionat este faptul că  în acest an rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,5%, depășind ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 0,5 puncte procentuale.

Printre alte realizări ale acestui an doresc să menționez acordarea unor noi măsuri privind stimularea ocupării forței de muncă, rezultate în urma implicării susținute a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale și cooperării cu partenerii sociali. Implementarea măsurilor active oferite de Serviciul Public de Ocupare au adus noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile (tineri NEET, șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, persoane peste 45 ani) şi vor ajuta la reducerea disparităţilor economice dintre regiunile ţării noastre.

Şi în acest an tinerii au beneficiat de o atenţie deosebită, eforturile noastre concentrându-se pe încurajarea acestora să se adreseze specialiştilor noştri pentru a le oferi o şansă concretă de a se integra în câmpul muncii. În acelaşi context, angajatorii au fost îndrumaţi să acceseze subvenţiile destinate uceniciei şi stagiaturii, oferind astfel tinerilor şansa unui start în viaţa profesională mult mai facil.

Cu acest prilej aniversar vreau să mulţumesc membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, tuturor partenerilor și colaboratorilor, clienţilor noştri şi nu în ultimul rând, colegilor, pentru sprijinul şi încrederea acordate. Implicarea și activitatea tuturor stau la baza acestei instituții, constituind, și în viitor, garanția esențială a capacității de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale. Totodată, doresc să remarc intersul reprezentanţilor mass-media și al societății civile pentru activitatea noastră și pentru informarea corectă a opiniei publice. Atât eu, cât și colegii mei ne dorim să fiți alături de noi în continuare pentru a putea face față tuturor provocărilor.

 

Cristiana Barbu

Preşedinte ANOFM