Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala – 2023


Raportare privind implementarea SNA 2021-2025

Monitorul Oficial – Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025

Plan de integritate pentru implementarea SNA – 2023

Registrul riscurilor de coruptie – acutualizat 2023


Centralizatorul bunurilor primite cu titlu gratuit 2022

Raport de monitorizare a riscurilor de coruptie 2022

Raport anual al incidentelor de integritate – 2022

Analiza incidentelor de integritate – 2022

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala – 2022

Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual al CRFPA Teleorman – 2022

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala – 2022


Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie 2016-2020


Raport privind activitatea de consiliere etica in 2019

 

Proces verbal constatare bunuri primite cu titlul gratuit-2018

Inventar masuri de transparenta -2018

Analiza incidentelor de integritate -2018

Organizarea și funcționalitatea activităţii de prevenire şi combatere a fraudelor şi corupţiei.- AN 2016-2018

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIE ŞI INDICATORII DE EVALUARE

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul CRFPA TELEORMAN

Codul de conduita – CRFPA Teleorman

Modul de implementare a Standardului 1 – Etică și integritate

RAPORT
privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul CRFPA TELEORMAN
2016-2018

Raportul privind incidentele de integritate – 2017

Inventarul masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei – 2017