Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie 2016-2020

 

Proces verbal constatare bunuri primite cu titlul gratuit-2018

Inventar masuri de transparenta -2018

Analiza incidentelor de integritate -2018

Organizarea și funcționalitatea activităţii de prevenire şi combatere a fraudelor şi corupţiei.- AN 2016-2018

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIE ŞI INDICATORII DE EVALUARE

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul CRFPA TELEORMAN

RAPORT
privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul CRFPA TELEORMAN
2016-2018

Inventarul masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei – 2017