Achiziţii Publice

 

Centralizatorul achizitiilor publice – la 30.06.2018

Planul anual al achizitiilor publice in anul 2016

Situatia achizitiilor contractate de CRFPA Teleorman in anul 2016


In  România ca de altfel in toate  celelalte ţãri  care au aderat la Uniunea Europeana,  necesitatea adoptarii unor masuri pentru perfectionarea  si flexibilizarea  sistemului achizitiilor publice cat  si a cheltuirii eficiente fondurilor publice, inclusiv  a fondurilor  comunitare Uniunii Europene, CRFPA Teleorman aplica legislatia in vigoare priviind atribuirea contractelor de achiziei publica tinand seama de principiile care guverneaza sistemul achizitiilor publice:

  1. Nediscriminarea
  2. Tratamentul egal
  3. Recunoasterea reciproca
  4. Transparenta
  5. Proportionalitatea
  6. Eficienta utilizarii fondurilor
  7. Asumarea raspunderii.